Cales Begur - Serveis Immobiliaris

Condicions de Lloguer

PAGAMENT

 • Per confirmar la reserva és necessari abonar el 50% de l’import del lloguer en el moment de rebre la sol.licitud i la resta en efectiu al recollir les Claus, o bé per transferencia bancària una semana abans de la vostra arribada.
 • No s’accepten xecs bancaris.
 • El dipòsit s’haurà d’efectuar en un plaç màxim de 10 dies des del moment de rebre la sol.licitud. Si durant aquest període no es rep el dipòsit, la reserva es cancel.larà automàticament.
 • Està inclós en el preu del lloguer, Aigua, Llum i gas, i en el cas d’una casa amb jardí i piscina privada, el preu del lloguer inclou també el manteniment del jardí i la piscina. Resten exclosos del preu de lloguer la roba de llit i les tovalloles. Existeix la possibilitatde llogar l’equip complert a la seva arribada al preu de 20€ per persona.

CANCEL.LACIÓ DE LA RESERVA

 • La cancel.lació s’enviarà per escrit a “Cales Begur Serveis Immobiliaris” per correu electrònic a calesbegur@calesbegur.com
 • Si la cancel.lació es realitza abans dels 60 dies de l’arribada, serà retornat el 95 % del dipòsit a l’arrendatari.
 • Si la cancel.lació es realitza entre 30 a 60 dies de l’arribada, será retornat el 80 % del dipòsit a l’arrendatari.
 • Si la cancel.lació es realitza entre 15 a 30 dies abans de l’arribada, serà retornat el 50% del dipòsit a l’arrendatari.
 • Si la cancel.lació s’efectua entre 15 dies i el dia de l’arribada, l’arrendatari perderà la totalitat del dipòsit entregat.

*No existeix una política de cancel.lació relacionada amb el Covid-19 donat que tota la informació va canviant dia a dia. Recomenem als nostres clients que disposin d’una assegurança d’Anul.lació de Viatge que cobreixi els imprevistos descrits o esperar fer la reserva en dates mes properes a la seva arribada i sol. licitar si l’allotjament segueix disponible.

FIANÇA

A la recollida de claus, el llogater pagarà la suma de 300€ en el cas d’apartaments o 500€ si es tracta d’una casa, bé en efectiu o en el seu defecte se’ls hi farà una fotocòpia de la tarjeta de crèdit. Aquest import s’abonarà en concepte de fiança per cubrir els posibles danys que es poguessin originar-se a objectes , mobiliari, etc. Aquesta quantitat serà retornada a la sortida del llogater després de realizar la revisió i l’inventari.

HORA D’ARRIBADA I LLOC D’ARRIBADA

L’horari d’oficina és de 16:00 a 19:00 hores i la vivenda estarà disponible per els llogaters a partir de les 16:00 hores. En cas de que el llogater tingui algún problema que impedeixi la seva arribada abans de les 19:00 hores tindrà que trucar a “Cales Begur Serveis Immobiliaris” (+34626651511), ja que si no ens ho comunica amb antel.lació no tindrà accés a la vivenda.

L’adreça de la nostra oficina està ubicada a Begur (17255) C/ Dalmai Bernat, 2. (41.95448,3.20188)

HORA DE SORTIDA

L’allotjament haurà d’estar disponible abans de les 10:00 del matí.

ALLOTJAMENT

Els allotjaments efectuats per aquest contracte no podrán ser ocupats en cap cas per un número superior a l’indicat en les persones de l’arrendament, a menys que prèvia consulta amb “Cales Begur Serveis Immobiliaris” els hi doni conformitat. Si fos necessari “Cales Begur Serveis Immobiliaris” podrá denegar l’entrada a les instal.lacions. El dia d’arribada se’ls hi sol.licitarà el Nom, Cognoms, DNI o Passaport, així com la data de naixament de les persones que ocupin l’allotjament, d’acord amb l’Ordre IRP/418/2010, referent a l’obligació de registre i comunicació a la Direcció General de la Policia de les persones que s’allotjin en allotjaments a Catalunya.

El llogater estarà obligat a assegurar-se contra els riscs inherents a la ocupació d’un habitatge, és a dir al robatori, la pèrdua o dany d’objectes personals, així com a danys que es poguessin ocasionar a la vivenda degut a la seva negligencia. “Cales Begur Serveis Immobiliaris” no es fa responsable per els accidents que es puguin originar per part de l’arrendatari en la propietat durant la seva estada.

RECLAMACIONS

Hauran de ser exposades a “Cales Begur Serveis Immobiliaris” en un període màxim de 48 hores després de la seva arribada i “Cales Begur Serveis immobiliaris” farà el més aviat possible, tot el necessari per la resol.lució del problema que hagi pogut sorgir.

CONDICIONS COMPLEMENTÀRIES

En el cas de viatjar amb mascotes, s’haurà de comunicar “Cales Begur Serveis Immobiliaris” per la seva aprovació. Es podran sol.licitar càrrecs addicionals.

OBLIGACIONS DEL LLOGATER

 • No realizar cap modificació o canvi en les disposicions dels mobles…
 • Cal mantener els allotjaments en bones condicions
 • S’haurà d’informar immediatament a l’agència de les perdues i danys que s’originin a l’allotjament llogat, encara que no es detectin danys visibles
 • Recordin que en la data de sortida s’hauran de dipositar les escombraries i/o deixalles a les diferents àrees de reciclatge del municipi. En cas d’incompliment es procedirà a efectuar un càrrec de 100€ mitjançant la seva tarjeta bancària aportada.
 • Es pot donar el cas que en les immediacions de la vivenda llogada existeixin treballs, obres, manteniment de carrers, etc…. “Cales Begur Serveis Immobiliaris” no es farà responsable de les molèsties que es puguin ocasionar, ja que no disposa del poder per poder paralitzar les activitats molestes derivades d’aquestes obres.

IMPOST TURÍSTIC

Mitjançant la llei 5/2017 del 28 de Març, de les mesures fiscals, financeres i administratives, s’ha creat un nou impost mitjançant el Parlament de Catalunya en referencia a les estades en establiments turístics. S’haurà d’abonar el dia de la seva arribada l’import corresponent de 1€ per nit, amb un pagament màxim per 7 dies i persones adultes (majors de 16 anys).

Volver a arriba