Cales Begur - Serveis Immobiliaris

Política de Privacitat

D’acord amb les disposicions de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (en endavant, LOPD), inés Crido Acebes (d’ara endavant CALES BEGUR SERVEIS IMMOBILIARIS) amb DNI 40517093V, informa que les dades recollides en aquest lloc web seran incorporades a un fitxer automatitzat inscrit davant l’Agència de Protecció de Dades i pertanyen a CALES BEGUR SERVEIS IMMOBILIARIS, tenint com a finalitat la d’atendre les peticions que vostè demani. En virtut de l’article 5 de l’esmentada llei, vostè serà degudament informat amb tot detall en els nostres formularis de la finalitat i ús de les dades que proporcioni.

Informació: Alta de Dades

Les dades facilitades per vostè en els documents del lloc web, seran objecte de tractament automatitzat i passaran a formar part del fitxer propietat de  CALES BEGUR SERVEIS IMMOBILIARIS inscrit en l’Agència de Protecció de Dades. Aquestes dades podran ser utilitzades per a la gestió interna dels contactes comercials que sol·liciten informació o amb aquells amb els quals es manté una relació comercial.

Excepte en els camps que s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre les seves dades personals són voluntàries. L’afectat es compromet a la veracitat de les dades que subministra.

De conformitat amb l’article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté. dret a accedir a aquesta informació, la, si les dades són errònies i donar-se de baixa del fitxer mitjançant una sol·licitud escrita a: Atenció LOPD CALES BEGUR SERVEIS IMMOBILIARIS, C / Dalmai Bernat, 2, Begur, Girona, Espanya, o , enviant la sol·licitud a l’adreça de correu electrònic calesbegur@calesbegur.com, complint-se així la notificació prevista en el article 5.4 de la mateixa.

Volver a arriba